Πρωτόκολλο covid

Κανόνες και μέτρα covid

Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΦΕΚ 5816/11.12.2021, το υγειονομικό πρωτόκολλο λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων, καθορίζεται ως εξής:

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

 • Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν
  α) πιστοποιητικό εμβολιασμού
  β) πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την ΚΥΑ 77146 (ΦΕΚ 5816/Τ.Β’/11.12.2021)
  Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται:
  α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και
  β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.
 • Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και έντεκα (11) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) τελευταίου εικοσιτετραώρου και οι ανήλικοι έως και δεκαεπτά (17) ετών βεβαίωση ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.
 • Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.
 • Yποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΚΘΕΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

 • Επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο σε όσους έχουν ενεργό πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού.
 • Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 48 ωρών πρίν την έκθεση, για όλους τους εργαζόμενους (εκθέτες, κατασκευαστές & εργαζόμενους σε περίπτερα), οι οποίοι παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη ιατρό, με δική τους δαπάνη, με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
 • Οι προσερχόμενοι στον εκθεσιακό χώρο εργαζόμενοι  θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας είτε Διαβατήριο, καθώς θα πραγματοποιείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας με το κατά περίπτωση πιστοποιητικό.
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας για όλους ανεξαιρέτως καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους χώρους του εκθεσιακού κέντρου.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

 • Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
 • Εντός των περιπτέρων των εκθετών ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεως που ισχύουν στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου καθώς και οι κανόνες που ισχύουν για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.(ΦΕΚ 61910, Τεύχος B’ 4674/08.10.2021)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Θα γίνεται μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών στην είσοδο και την έξοδο της έκθεσης.
 • Θα υπάρχουν σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.
 • Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και των εξοπλισμών.
 • Ενημερωτικές αφίσες με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Θα υπάρχει προσωπικό στο χώρο της έκθεσης που θα κάνει ενημερώσεις για την τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.
 • Στην έκθεση η πρόσβαση θα είναι δυνατή μόνο σε επισκέπτες που έχουν εκδώσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο μέσω viva tickets.
 • Τα διαθέσιμα εισιτήρια θα είναι συνολικά 600, χωρισμένα σε 300 ανά χρονική ζώνη επίσκεψης. Η έκθεση θα είναι επισκέψιμη μόνο σε 2 χρονικές ζώνες 11.00 -15.00 και 16.00 – 20.00. Κάθε εισιτήριο θα είναι για μία απο τις 2 ζώνες. Κατά το χρονικό διάστημα 15.00 – 16.00 ο χώρος της έκθεσης θα αδειάσει, θα γίνει αερισμός και απολυμάνσεις σε επιλεγμένα σημεία.
 • Οι επισκέπτες θα διαθέτουν προσωπικό χάρτινο ποτήρι μιας χρήσης ως πτυελοδοχείο, που θα μπορούν να το αδειάζουν σε συγκεκριμένα σημεία του εκθεσιακού χώρου.